Nos don Ioa[n] de Ribera ... notificam y fem a saber a tots los de nostra diocesi ... una...

Registre bibliogràfic

Web semàntica