Oracio molt deuota y deprecatiua a la verge maria de les virtuts lloant aquella / fetes p[er] lo...

Registre bibliogràfic

Web semàntica