Ploytarkoi kaironeos apophthegmata lakonika = : Plutarchi Chaeronensis Apophthegmata laconica...

Registro bibliográfico

Web semántica