Pragmatica de la S.C.R. Magestat del Rey Don Phelip III, senyor nostre. Pera que los Perayres de...

Registre bibliogràfic

Web semàntica