Pragmatica Real, ab la qual sa Magestat dona facultat a qualseuol persona pera que puga aportar y...

Registre bibliogràfic

Web semàntica