Prudent raonament que fa Pepo Canelles a les dametes de escalera abaxo, demostranles los pejuins...

Registro bibliográfico

Web semántica