Real Pragmatica ab la qual la Magestat del Rey D. Felip`... prohibix tot genero de pedrenyals de...

Registro bibliográfico

Web semántica