Real Pragmatica, feta per la Magestat del Rey nostre señor, sobre la reduccio dels Censals que...

Registre bibliogràfic

Web semàntica