Obras de Fernández de León, Melchor, aproximadamente 1676-¿? (11)