Obras de Pérez-Bustamante, Ciriaco, 1896-1975 ( 7 )