Obras de València (Ciutat). Justícia Civil (Pere de Caspe) (2)