Obras parte de Tierra Gallega (Montevideo, 1917-1918) [Reprodución] / director do proxecto Luís Alonso Girgado, edición Carmen Fariña Miranda ( 63 )