Obras parte de Prensa Galega da Arxentina (1935-1964) / edición de Luís Alonso Girgado, Élida Abal Santorum, Alexandra Cillero Prieto (12)