Saltar al contenido principal

Ausiàs March

Edició sinòptica

Aquesta secció del web sobre el poeta Ausiàs March és fruit del projecte d'investigació Edición sinóptica de las poesías de Ausiàs March a partir de todos los testimonios manuscritos e impresos en su contexto literario FFI2014-52380-C2-1-P, finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.

El projecte té com a objectiu elaborar una edició sinóptica amb la presentació acarada de tots els testimonis de la poesia d'Ausiàs March. D'aquesta manera, l'usuari podrà consultar cada una de les poesies de l'autor valencià en tots els testimonis que les conserven. Els estudiosos de l'obra de March podran accedir, de forma còmoda, a les variants, peculiaritats i lectures diverses que presenten les poesies. Els textos apareixeran completament acarats i aliniats vers amb vers, estrofa amb estrofa, fins i tot en els casos d'absència de text en l'original, amb la possibilitat també d'accedir a la imatge de l'original per comprovar la lectura.

El procés de treball per a realitzar aquesta edició sinòptica ha estat el següent:

A partir de les transcripcions de tots els testimonis manuscrits i impresos (del segle XVI) que contenen les poesies d'Ausiàs March, s'ha elaborat un sistema de marcatge que permet presentar les poesies en paral·lel:

 • Es parteix de la numeració de poesies considerada canònica (segons l'edició de Pagès de 1912).
 • En la transcripció de cada testimoni (manuscrit o imprés) s'assenyala l'ordenació correlativa de cada poesia i s'estableix la relació amb l'orde canònic.
 • Es considera com a unitat l'estrofa.
 • Es mantenen les rúbriques i els textos aliens a la poesia, quan hi apareguen en els originals. En el cas d'anotacions significatives del copista o d'altres mans s'indiquen a peu de pàgina.
 • La transcripció dels diferents testimonis poètics és paleogràfica i fidel a l'original, sense alterar les mancances de versos i estrofes.

Hem usat la versatilitat del programa LaTeX per a la configuració final de l'edició sinòptica:

 • Partim de documents en format Microsoft Word que contenen les transcripcions dels diferents testimonis de l'obra d'Ausiàs March, a les quals s'han afegit les etiquetes corresponents.
 • Usem una aplicació per convertir documents de Word a LaTeX.
 • Processem els documents LaTeX: convertim les marques en comandaments de LaTeX que ens permetran donar format al text.
 • Separem les estrofes i creem una base de dades d'estrofes per a cada poema de cada transcripció.
 • La generació de les plantilles de LaTeX per a cada tipus de document permet disposar els acaraments.
 • El document final es compon en format PDF, en funció de les operacions que trie l'usuari.
 • Mitjançant un formulari, l'usuari podrà seleccionar poesies i testimonis per a l'acarament parcial o total dels diferents textos poètics i compondre la seua pròpia edició sinòptica de les poesies que seleccione.

Aquesta imatge resumeix el procés d'elaboració de l'edició sinòptica:

Resum del procés d'elaboració de l'edició sinòptica

Actualment estem elaborant el formulari que donarà accés als usuaris a l'edició sinòptica. No obstant això, a continuació oferim uns exemples en format PDF per donar una idea del tipus d'edició que podran obtindre els usuaris una vegada es complete el treball de disposició textual i d'aplicació dels comandaments.

Universitat d'Alacant, novembre de 2018.