Saltar al contenido principal

Ausiàs March

 1. Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
 2. Ausiàs March
 3. Edició sinòptica
 4. Presentació del projecte "Edició sinòptica de les poesies d'Ausiàs March"

Presentació del projecte "Edició sinòptica de les poesies d'Ausiàs March"

L’objectiu del projecte és elaborar una edició sinóptica amb la presentació acarada de tots els testimonis de la poesia d'Ausiàs March. D'aquesta manera, l'usuari podrà consultar cada una de les poesies de l'autor valencià en tots els testimonis que les conserven, o bé fer consultes parcials. Els estudiosos de l'obra de March podran accedir, de forma còmoda, a les variants, les peculiaritats i les lectures diverses que presenten les poesies. Els textos apareixeran completament acarats i aliniats vers amb vers, estrofa amb estrofa, fins i tot en els casos d'absència de text, amb la possibilitat també d'accedir a la imatge de l'original per comprovar la lectura.

A partir de les transcripcions paleogràfiques de tots els testimonis manuscrits i impresos (del segle XVI) que contenen les poesies d'Ausiàs March, s'ha elaborat un sistema de marcatge que permet presentar els textos de les poesies en paral·lel, tot i conservant les peculiaritats de cada testimoni.

El procés de treball per a realitzar aquesta edició sinòptica és el següent:

 • Es parteix de la numeració de poesies considerada canònica (segons l'edició d'Amadeu Pagès de 1912).
 • S'assenyalen els manuscrits i impresos amb les sigles convencionals establertes per Pagés a excepció del ms. G que, per tractar-se d'un manuscrit factici, l'hem disgregat en les diferents seccions.
 • En la transcripció de cada testimoni (manuscrit o imprés) s'assenyala l'ordenació correlativa de cada poesia i s'estableix la relació amb l'orde canònic.
 • Hem elaborat una sèrie de taules d'equivalències entre l'ordenació que presenta cada testimoni i l'ordenació considerada canònica segons Pagès 1912.
 • Es mantenen les rúbriques i els textos aliens a la poesia, quan hi apareguen en els originals. En el cas d'anotacions significatives del copista o d'altres mans s'indiquen a peu de pàgina.
 • La transcripció dels diferents testimonis poètics és paleogràfica i fidel a l'original, sense alterar les mancances de versos i estrofes.

Hem usat la versatilitat del programa LaTeX per a la configuració final de l'edició sinòptica:

 • Partim de documents en format Microsoft Word que contenen les transcripcions dels diferents testimonis de l'obra d'Ausiàs March, a les quals s'han afegit les etiquetes corresponents.
 • Usem una aplicació per convertir documents de Word a LaTeX.
 • Processem els documents LaTeX: convertim les marques en comandaments de LaTeX que ens permetran donar format al text.
 • Separem les estrofes i creem una base de dades d'estrofes per a cada poema de cada transcripció.
 • La generació de les plantilles de LaTeX per a cada tipus de document permet disposar els acaraments.
 • El document final es compon en format PDF, en funció de les operacions que trie l'usuari.
 • Mitjançant un formulari, l'usuari podrà seleccionar poesies i testimonis per a l'acarament parcial o total dels diferents textos poètics i compondre la seua pròpia edició sinòptica de les poesies que seleccione.

Aquesta imatge resumeix el procés d'elaboració de l'edició sinòptica:

Resum del procés d'elaboració de l'edició sinòptica

Exemples

Pujar