Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital del manuscrit Belsai, polka marcha, Lluís Arnau. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. M 2317/2a.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.