Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de l'edició de Follies de Josep Garcia Robles, Barcelona, Lit. M. Hereu, [1901]. --Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. M 4236/2.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.