Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de l'edició de Pensament de nit de Josep Garcia Robles, Barcelona, Pedro Astort, [ca. 1900]. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. M 4264/13.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.