Obres part de El Pare Mulet : semanari impolític y bóu solt (9)