Saltar al contenido principal

Agustín Fernández Paz

Estudios: Listado de Estudios

Estudios sobre el autor

 • AGRA, María Jesús e Blanca-Ana ROIG RECHOU (coords.): «Noite de voraces sombras», A memoria das guerras na Literatura Infantil e Xuvenil. Vigo: Edicións Xerais de Galicia/Gálix, 2004, pp. 89-98.
 • AGRELO COSTAS, Eulalia: «La labor de la Asociación Cultural O FACHO dentro del programa de la Literatura infantil y juvenil gallega», en Actas del II Congreso de Literatura Infantil y Juvenil: Historia Crítica de la Literatura e Ilustración Ibéricas. Extremadura: Junta de Extremadura, 2000, pp. 353-355.
 • CAMPOS VILLAR, Xavier, «Inmigrantes e refuxiados na narrativa galega infantil e xuvenil», en Madrygal, n.º 6, 2003, pp. 33-39.
 • — «A figura do inmigrante e do refuxiado na narrativa infantil e xuvenil galega», en Mundos en conflicto: Representación de ideologías, enfrentamientos sociales y guerras en la Literatura infantil y juvenil. Vigo: Universidade de Vigo, 2005, pp. 121-135.
 • CASAL VILA, Benxamín (dir.): Gran Enciclopedia Gallega, tomo 17 (feni-ferr). Lugo: El Progreso/Diario de Pontevedra, 2003, pp. 95-96.
 • COBAS BRENLLA, Xulio: Historia da literatura infantil e xuvenil. Santiago: Velograf, 1991.
 • FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, Mar e Carmen FERREIRA BOO: «Apuntamentos de Crítica xenética sobre Cartas de inverno, de Agustín Fernández Paz», en Moenia, n.º 16, 2010, pp. 437-450.
 • GOMES, José António; MACEDO, Ana Cristina: Olhares sobre a Literatura Galega: Marilar Aleixandre, Anxo Angueira, Agustín Fernández Paz, Fina Casalderrey. Porto: NELA (Núcleo de Estudos Literários e Artísticos da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto), 2008.
 • GRACIÁN, Ánxela, «O tratamento dos seres míticos na literatura infantil e xuvenil galega», en Narrativa e promoción da lectura no mundo das novas tecnoloxías. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2002, pp. 315-331.
 • PENA PRESAS, Montse: «Notas para unha tematización da narrativa infantil e xuvenil galega (1975-1985)», en Madrygal, n.º 11, 2008, pp. 63-72.
 • — «Seis palabras acerca de Agustín Fernández Paz», en Madrygal, n.º 13, 2010, pp. 147-150.
 • REQUEIXO, Armando: «Literatura xuvenil con denominación de orixe», en Grial, n.º 135, julio-agosto-septiembre, 1997, pp. 435-436.
 • ROIG RECHOU, Blanca-Ana (coord.): A Literatura Galega Infantil. Perspectiva diacrónica, descrición e análise da actualidade. Tese en microficha de la Universidad de Santiago de Compostela, n.º 578, Servicio de Publicaciones e Intercambio científico, 1996.
 • — «Achega para unha periodización da literatura infantil e xuvenil galega na actualidade», en Actas do Congreso «Literatura galega e do norte de Portugal».Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2001, pp. 109-126.
 • — «La literatura infantil y juvenil en Galicia» / «A literatura infantil e xuvenil en Galicia», cap. 8 en La Literatura desde 1936 hasta principios del siglo XXI: Narrativa y traducción / A literatura dende 1936 ata principios do século XXI: Narrativa e traducción. A Coruña: Hércules Ediciones, 2002, pp. 382-501.
 • — Isabel MOCIÑO GONZÁLEZ: «O centro do labirinto, de Agustín Fernández Paz», en Multiculticulturalismo e identidades permeábeis na literatura infantil e xuvenil. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 2006, pp. 131-146.
 • — «Agustín Fernández Paz: Un clásico contemporáneo da Literatura Infantil e Xuvenil», en Malasartes, n.º 16, octubre 2008, pp. 8-12.
 • A literatura infantil e xuvenil galega no século XXI. Seis chaves para entendela mellor. Madrid/Santiago de Compostela: Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil / Xunta de Galicia, 2008, pp. 67-79. Disponible en: http://www.usc.es/lijmi
 • — «A Guerra Civil na narrativa infantil e xuvenil galega: unha temática incompleta», en A Guerra Civil española na narrativa infantil e xuvenil. Vigo: Edicións Xerais de Galicia / Fundación Caixa Galicia, 2008, pp. 69-102.
 • e Eulalia AGRELO COSTAS, Marta NEIRA RODRÍGUEZ, Isabel MOCIÑO GONZÁLEZ e Celia VÁZQUEZ GARCÍA: «A memoria histórica a través da Literatura Infantil e Xuvenil en galego», en A Memória nos Livros: História e histórias. Porto: Deriva Editores, 2009, pp. 55-72.
 • — «De la literatura para la infancia a la literatura de frontera: Agustín Fernández Paz y Lygia Bojunga», en Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, n.º 36, Brasilia, julio-diciembre 2010, pp. 153-171.
 • Informes de literatura 1995-2010. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2011. CD-Rom e http://www.cirp.es/ (apartado Recursos).
 • SÁIZ RIPOLL, Anabel: «Agustín Fernández Paz: «El hombre que bebe sueños» (Análisis de su obra literaria)», en CLIJ, n.º 205, junio 2007, pp. 7-26.
 • SOTO, Isabel: «Literatura contra a desmemoria: unha lectura de Noite de voraces sombras, de Agustín Fernández Paz», en A Guerra Civil española na narrativa infantil e xuvenil. Vigo: Edicións Xerais de Galicia / Fundación Caixa Galicia, 2008, pp. 251-269.
 • — «Agustín Fernández Paz: procesos de reescrita», en Malasartes, n.º 18, octubre 2009, pp. 26-28.
 • VASCONCELOS, Ana: «Em torno da “Noite” e dos seus “Animais”: de Agustín Fernández a David Machado», en Malasartes, n.º 18, octubre 2009, pp. 30-33.
 • VILAVEDRA, Dolores (coord.): Diccionario de Literatura galega. I. Autores. Vigo: Editorial Galaxia, 1995, pp. 221-221.
 • — «Cos pés no aire», Diccionario de Literatura galega. III. Obras .Vigo: Editorial Galaxia, 2000, pp. 110-112.

Volver al índice de listado de estudios