Nikandrou Theriaka ; : tou autou alexipharmaka ... = Nicandri Theriaca ; eiusdem Alexipharmaka ...

Registro bibliográfico

Web semántica