Lo plant de la verge Maria ab les dolors y llahors de aquella y moltes altres obres molt d'uotes...

Registre bibliogràfic

Web semàntica