Real Pragmatica sanccio, feta per ... Phelip III sobre la cortesia ques deu donar als titols,...

Registre bibliogràfic

Web semàntica