Sphaera mundi cum commento Jacobi Fabri Stapulensis

Registre bibliogràfic

Web semàntica