Aquest és lo comançame[n]t del pròlech sobre el libre q[ue] feu el rey en Jacme p[er] la...

Contingut de l'obra

Contingut de l'obra

Registre bibliogràfic

Web semàntica