Flos sanctorum / nouament stampat corregit y ben examinat, per lo reuerent mossen Cathalunya, afegides certes vides que fins aci no eren

Autor: Jaume de Voràgine, Beat, ca.1229-1298

Títol: Flos sanctorum / nouament stampat corregit y ben examinat, per lo reuerent mossen Cathalunya, afegides certes vides que fins aci no eren

Publicació original: en la metropolitana ciutat de Valencia : per art e industria de Gorge Costilla ..., 1514

Descripció física: Fol. (30 cm.). il. ;

Nota general:

  • Sig. a-r8, [r]8, [s llarga]8, s8, t-v8, u8, x-z8, [ ]8, [ ]8, [abr. de rum]8, A-F8, G6

Notes de reproducció original: Reproducción digital del original conservado en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valencia

Portals: Universitat de València. Fondo Antiguo y Colecciones Singulares | Hagiografía Hispánica | Hagiografia catalana | Fondo Antiguo de Universidades y Colecciones Singulares

Institució origen: Fondo Antiguo de la Universitat de València

Encapçalament de matèria:

Noms relacionats:

Idioma: español