Tractatus de fugitiuis ad explicationem Claudij Tryphonini in l. fugitiuus 225. D. de verbo....

Registre bibliogràfic

Web semàntica