Obres part de Revista del Banco de la República (1.075)