Èpica llatina per a Jaume I: el poema "Triumphus Valentinus" del "novator" valencià Josep...

Contenido de la obra

Contenido de la obra

Registro bibliográfico