Saltar al contenido principal

Ponç Pons

El poeta Ponç Pons (Menorca, 1956) ha estructurat la seua obra al voltant de tres grans eixos: la defensa «ecolingüista», la vida quotidiana i el món interior, i l'evocació de tots aquells autors i obres que més l'han influït. «Un poeta tocat pels déus», per a Pere Gimferrer, amb un domini de la mètrica i del ritme impressionants.

La seua producció lírica figura a les més importants antologies i ha estat traduïda a 11 llengües.

«Perquè escriure és també donar un sentit al món
I salvar del neguit un temps mortal absurd
Persever en la nit tot cercant fervent mots
Que emotius m'apuntalin fets versos la vida».

Ponç Pons