Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de l'edició De Tots Colors. Revista popular, any I, núm. 30 (24 juliol 1908), Barcelona, Bartolomeu Baxarias, 1908-1913, ([Barcelona], Impr. De Tots Colors). Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. RRC 833.1(46.71Bar)De 4º.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.