Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

1421

Mariana Hist. de Esp. lib. 7. c. 20.

 

1422

P. Pedro Abarc. Anal. de Arag. tom. I. al Año de Christ. 920. p. 63.

 

1423

El mismo en el lug. cit. ant.

 

1424

Bar. in Not. ad Martyrolog. 19. Junii.

 

1425

Conf. lib. 9. c. 7.

 

1426

De Civit. lib. 22. cap. 8. Serm. 39. de divers. c. 5.

 

1427

Lib. 7. Hist. c. 14.

 

1428

V. And. Gill. Dial. 2. f. 83. pl. 2.

 

1429

V. t. 2. de nuest. Serm. p. 16.

 

1430

In Annal. Eccles. ad An. Chris. 69. & in Not. ad Martyrol. 29. Jun.