Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

1431

Mald. in Matt. c. 27.

 

1432

V. Bellar. de Scriptor. Eccles.

 

1433

Card. Gabr. Paleot. l. 2. c. 34. p. 255.

 

1434

Matt. 16.

 

1435

Joan. 21. 16. & 18.

 

1436

Mald. ad c. 21. Joan. n. 64.

 

1437

Bed. lib. 5. Hist. Anglor. c. 22.

 

1438

Lib. I. c. I. n. 5. y 6.

 

1439

Molan. lib. 3. cap. 22.

 

1440

Tertulian. lib. I. de Præscrip.