Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

1521

Idem ibid. cap. 18.

 

1522

Tom. I. lib. I c. 7. n. 7. p. 60.

 

1523

P. Rivad. t. 5. Flos Sanct. dia I. Septemb.

 

1524

Cap. 7.

 

1525

Molano l. 5. cap. 38.

 

1526

Euseb. de Cesar. Hist. Ecles.

 

1527

V. á Baron. in Not. ad Martyr. Roman. die II. Sept.

 

1528

Georg. Cedr. Compen. Hist. p. I.

 

1529

P. Juan Busieres Historic. Flosc. Areol. 13.

 

1530

In Catal. Scriptor. Eccles.