Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

461

Hilar. lib. 4. de Trinitate.

 

462

Chrys. homil. 6. in c. 2. Matt.

 

463

Juvenco lib. I. de Evangel. hist.

 

464

L. I. Geog.

 

465

Plin. lib. 25. Nat. hist. cap. 2.

 

466

Cyril. Alexand. lib. 10. cont. Jul. Imp.

 

467

Ptolom. lib. 6. Geograph. c. 7.

 

468

Lib. 4. c. 8.

 

469

Job I. 3.

 

470

Chrys. in Proœm. catenæ in Job, pag. 14.