Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de l'edició Feminal. Any 1916, núm. 106 (30 janer 1916), Barcelona, Ilustració catalana, 1910-1917 (Barcelona, Establ. gràf. Thomas). Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. RRC 05(46.71Bar)Fem Fol; RRC 05(46.71) Ilu Fol.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.