Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Nota prèvia

     Reproducció digital de l'edició Feminal. Any 1913, núm. 79 (26 octubre 1913), Barcelona, Ilustració catalana, 1910-1917 (Barcelona, Establ. gràf. Thomas). Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. RRC 05(46.71Bar)Fem Fol; RRC 05(46.71) Ilu Fol.

     S'ha modificat la brillantor, el contrast i l'enfocament per millorar la lectura.