Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
 

21

Ara bé, com indicava CINCOLANI (L'art al·lusiu, cit., p. 262), «el que encara no queda clar és si Corella. tot i presentar una proposta ètica i literària diferent o paral·lela, rep alguna influència estilística de March. Es a dir, sí el reconeixement de ¡a seva importància s'ha de veure només com un fet extern, un model al qual enfrontar-se, o també com un autor del qual aprendre, tot i corregir-lo i modificar-lo quan i com es fa necessari». Precisament aquesta darrera és una de les qüestions que intentaré demostrar en pàgines posteriors, per bé que sembla deduir-se ja de tot el que s'ha dit sobre la relació entre March i la prosa de Corella.

 

22

Es clar, per tant, que faig servir la cronologia proposada per S. M. CINGOLANI (Joan Roís de Corella: La importància de dir-se honest, València, 1998), que, en termes generals, compártese.

 

23

CINGOLANI, L'art al·lusiu, cit., pp. 250-251.

 

24

MARTÍNEZ ROMERO, Variacions, cit., pp. 49-52.

 

25

Tal com ha proposat darrerament, i amb raons convincents, E. J. VERGER, "La sepultura" de Roís de Corella, amb una postil·la, en Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras, vol. II, Barcelona, 1986, pp. 357-365.

 

26

Seguiu el desenvolupament d'aquestes interpretacions en T. MARTÍNEZ ROMERO, Dues lectures marquianes de "La sepultura", de Joan Roís de Corella, en premsa a Il falconiere del re. Omaggio veneziano a Ausiàs March nel VI centenario della nascita, ed. C. Romero.

 

27

Vegeu la configuració i les característiques del cicle en J. ROMEU, Dos poemes de Joan Roís de Corella: "A Caldesa" i "La sepultura", en Miscel·lània Sanchis Guarner, vol. III, Barcelona/València, 1992 (2 ed.), pp. 109-138.

 

28

Darrerament s'ha posat en dubte, amb arguments consistents, l'autoria del Debat ab Caldesa i Requesta d'amor (vegeu J. TURRÓ, El mite de Caldesa: Corella al "Jardinet d'orat", en «Atalaya», 7 (1996), pp. 103-116).

 

29

Arguments a favor d'aquesta interpretació en T. MARTÍNEZ ROMERO, De poesia i lògica corellana: comentaris a "La mort per amor", en «Estudis Romànics», XXII (2000), pp. 193-208.

 

30

Per a la interpretació de la Balada, em base fonamentalment en allò que vaig dir en el meu Per a una interpretació de la "Balada de la garsa i l'esmerla", en Estudis sobre Joan Roís de Corella, ed. V. Martines, Alcoi, 1999, pp. 265-281, que cal esmenar o completar on caiga a partir de les afirmacions que es fan en aquestes pàgines.