Selecciona una palabra y presiona la tecla d para obtener su definición.
Indice
Abajo

Tirant le Blanc: bibliographie essentielle1

Rafael Beltrán

Josep Izquierdo


Université de Valence  —477→  

ArribaAbajoÉditions


ArribaAbajoÉditions anciennes

Tirant lo Blanch, Valence, 20 novembre 1490. Imprimé par l'allemand Nicolau Spíndeler.

Tirant lo Blanch, Barcelone, 16 septembre 1497. Édition imprimée par Pere Miquel, libraire, et continuée par Diego de Gumiel, imprimeur.
ArribaAbajoÉditions actuelles

Joanot Martorell, Martí Joan de Galba, Tirant lo Blanc i altres escrits de Joanot Martorell, éd. Martí de Riquer, Barcelone, Ariel ('Clàssics Catalans Ariel', 1), 1979.

Joanot Martorell i Martí Joan de Galba, Tirant lo Blanch, transcription, coordination et notes d'Albert Hauf, fixation du texte par Vicent J. Escartí, 2 vols., Valence, Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana ('Clàssics Valencians', 7 et 8), Valence, 1990, 950 pp.; rééd., 1992, avec quelques modifications.

  —478→  

ArribaAbajoTraduction française

Histoire du vaillant chevalier Tirant le Blanc, traduite de l'espagnol, 2 vols., tr. attribuée á C.-Ph. de Tubières, comte de Caylus, 2 vols., Londres, Aux dépens de la Compagnie, 1737.

Réédition: 2 vols., Amsterdam, Westein & Smithm s. d. [1737?]

Réédition: 2 vols., Londres, s. ed., s. d. [1740?]

Réédition: 3 vols., Londres [peut-être réellement Amsterdam], Aux dépans de la Compagnie, 1775.

Réédition: 2 vols., Amsterdam-París, Visse, 1786.
ArribaÉtudes

Actes del Symposion 'Tirant lo Blanc', Barcelone, Quaderns Crema ('Assaig',14),1993, 7-19.

ALONSO, Dámaso, «Tirant lo Blanc, novela moderna», Revista Valenciana de Filología, 1, 1951, 179-215. Reproduit dans ses Obras completas, vol. VIII ('Comentario de textos'), Madrid, Gredos, 1985, 499-536.

AVALLE-ARCE, Juan Bautista, «Para las fuentes de Tirant lo Blanc», dans son Temas hispánicos medievales, Madrid, Gredos, 1974, 233-61.

AYLWARD, Edward T., Martorell's 'Tirant lo Blanc': A Program for Military and Social Reform in Fifteenth-Century Christendom, Chapel Hill, University of North Carolina Press ('North Carolina Studies in Romance Language and Literature', 225), 1985, 223 pp.

BADIA, Lola, «De la Faula al Tirant passant, sobretot, pel Llibre de Fortuna e Prudència», dans son Tradició i modernitat als segles XIV i XV: estudis de cultura literària i lectures d'Ausiàs March, Valence-Barcelone, Institut Universitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat ('Biblioteca Sanchis Guarner', 25), 1993, pp. 93-128.

  —479→  

BADIA, Lola, «El Tirant, la tradició i la moral», ibidem, pp. 129-38.

BARBERÀ, Jean Marie, «Oar ur goadeg digenvez», Afers, 10, Valence, 1990, 301-12.

BELTRÁN, Rafael, 'Tirant lo Blanc': evolució i revolta de la narració de cavalleries, Valence, Institució Alfons el Magnànim ('Col·lecció Politècnica', 12), 1983,175 pp.

BELTRÁN, Rafael, «Las bodas sordas en Tirant lo Blanc y la Celestina», Revista de Filología Española, LXX, 1990, 91-117.

BOEHNE, Patricia, The Renaissance Catalan Novel, Boston, Twayne ('Twayne's World Authors Series', 812), 1989, XII +154 pp.

BONSOMS Y SICART, Isidro, «La edición príncipe del Tirant lo Blanch: cotejo de los tres ejemplares impresos en Valencia en 1490, únicos conocidos hoy en día», Discursos leídos en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona en la recepción pública de D. Isidro Bonsoms y Sicart el día 9 de mayo de 1907, Barcelone, Tip. La Académica, 1907, 9-63.

BOSCH, Siegfried, «Les fonts orientals del Tirant lo Blanch», Estudis Romànics, 2, 1949-50, 1-50.

CACHO BLECUA, Juan Manuel, «El beso en el Tirant lo Blanch», dans José Romera, Antonio Lorente y Ana Ma Freire eds., Ex libris. Homenaje al profesor José Fradejas Lebrero, vol. I, Madrid, U.N.E.D.-Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura, 1993, 39-57.

CALVO RIGUAL, Cesáreo, «Estudi bibliogràfic de les edicions de la traducció francesa de Tirant lo Blanc», dans Antoni Ferrando i Albert Hauf eds., Miscel·lània Joan Fuster: estudis de llengua i literatura, vol. III, Valence-Barcelone, Departament de Filologia Catalana (Univ. de Valence)-Associació Internacional de Llengua i Literatura Publicacions de l'Abadia de Montserrat ('Biblioteca Abat Oliba', 94), 1991, 179-94.

CHINER GIMENO, Jaume J., El viure novel·lesc. Biografia de Joanot Martorell (amb un fragment d'un manuscrit del 'Tirant lo Blanch'), Alcoi, Marfil ('Col·lecció Universitas', 4), 1993,   —480→   224 pp.

COLON DOMÉNECH, Germà, «Premiers échos de l'Ordre de la Jarretière», Zeitschrift für Romanische Philologie, 81, 1965, 441-53. Traduit dans son La llengua catalana en els seus textos, vol. I, Barcelone, Curial, 1978.

DE COURCELLES, Dominique, «Tirant lo Blanc "le meilleur roman du monde": écriture et impression d'un roman de chevalerie en Catalogne après la disparition de l'empire chrétien d'Orient», Journal of Medieval and Renaissance Studies, 21, 1, 1991, 103-28.

ENTWISTLE, William J., «Observacions sobre la dedicatòria i primera part del Tirant lo Blanch», Revista de Catalunya, 7, 1927, 381-98.

ENTWISTLE, William J., «Tirant lo Blanch and the Social Order of the End of the Fifteenth Century», Estudis Romànics, 2, 1949, 149-64.

FERNÁNDEZ-RECATALÀ, Denis, «Johanot Martorell auteur de Tirant et querelleur opiniâtre», Diagraphe (section française des Vigilants de Saint Just), Mercure de France, 42, 1987, 42-50.

GIVANEL I MAS, Joan, «Les edicions gòtiques del Tirant lo Blanch en la Biblioteca de Catalunya», Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, 3, 1916, 58-72.

GIVANEL I MAS, Joan, «El Tirant lo Blanch i Don Quijote de la Mancha», Quaderns d'Estudi, 13-14, Barcelone, 1921-22. Tirage à part, Barcelone, Casa de Caritat, 1922.

GRILLI, Giuseppe, Dal 'Tirant' al 'Quijote', Bari, Adriatica ('Biblioteca di Filologia Romanza', 36), 1994, 231 pp.

GUILLÉN, Julio F., Lo marinero en 'Tirant lo Blanc', Madrid, Instituto Histórico de la Marina (C.S.I.C.), 1969, 68 pp.

GUTIÉRREZ DEL CAÑO, Marcelino, «Ensayo bibliográfico de Tirant lo Blanch», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 3a época, 37, 1917, 239-69.

HATZFELD, Helmut, «La Décadence de l'amour courtois dans le Saintré, l'Amadís et le Tirant lo Blanc», dans Mélanges de littérature: du moyen-âge au XXè siècle, offerts à Jeanne Lods, vol. I,   —481→   París, École Normale Supérieure de Jeunes Filles, 1978, 339-50.

HAUF I VALLS, Albert, «Artur a Constantinoble. Entorn a un curiós episodi del Tirant lo Blanc», L'Aiguadolç, 12-13 (Homenatge al 'Tirant lo Blanc'), 1990, 13-31.

HAUF I VALLS, Albert, Ramon Llull i el 'Tirant', Mallorca, Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca, 17, 1992, 34 pp.

HAUF I VALLS, Albert, «"La dama de Rodes": tècnica i 'energia boccacciana' en un novellino del Tirant lo Blanc», dans Antoni Ferrando i Albert Hauf eds., Miscel·lània Joan Fuster: estudis de llengua i literatura, VIII, Valence-Barcelone, Departament de Filologia Catalana (Univ. de Valence)-Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes-Publicacions de l'Abadia de Montserrat ('Biblioteca Abat Oliba', 143), 1994, 79-118.

INDINI, Maria Luisa i Vicenzo Minervini, «Il Viaggio di Tirante. Fortuna e Infortuni di un Romanzo Cavalleresco», Romanica Vulgaria. Quaderni, 12 (Studi Catalani e Provenzali, 88), 1990, 5-66.

MARINESCO, Constantin, «Du nouveau sur Tirant lo Blanch», Estudis Romànics, 4, 1953-54, 137-203.

MARINESCO, Constantin, «Nouvelles recherches sur Tirant lo Blanch», dans Miscel·lània Aramon i Serra, I (Estudis Universitaris Catalans, 23), Barcelone, Curial, 1979, 402-24.

MC NERNEY, Kathleen, 'Tirant lo Blanc' Revisited: A Critical Study, Detroit, Michigan Consortium for Medieval and Early Modern Studies ('Medieval and Renaissance Monograph Series', IV), 1983, 121 pp.

MENACA, Marie de, «Matière romanesque et roman de chevalerie de quelques personnages féminins dans Tirante el Blanco», Texte et Langages, 14, 1987, 149-63.

MINERVINI, Vicenzo, «La prima analisi critica del Tirant: l'Avertissement di Nicolas Fréret», dans Rafael Alemany, Antoni Ferrando i Lluís B. Meseguer eds., Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant/Elx,   —482→   9-14 de setembre de 1991), vol. II, Valence-Barcelone, Univ. d'Alacant-Univ. de Valence-Univ. Jaume I-Publicacions de l'Abadia de Montserrat ('Biblioteca Abat Oliba', 125), 1993, 183-90.

MIRALLES, Carles, «"... mas no les obres". Remarques sobre la narració i la concepció de l'amor en el Tirant lo Blanc», dans son Eulàlia. Estudis i notes de literatura catalana, Barcelone, Edicions del Mall ('Assaig'),1986 [1987], 36-60.

MIRALLES, Carles, «Raons de Mirra en boca d'Esperança (Sobre un altre plagi de Roís de Corella en el Tirant lo Blanc)», ibidem, pp. 21-35.

NICOLAU D'OLWER, Lluís, «Sobre les fonts catalanes del Tirant lo Blanch», Revista de Bibliografia Catalana, 5, 1905, 5-37. 39]

NICOLAU D'OLWER, Lluís, «Tirant lo Blanc: examen de algunas cuestiones», Nueva Revista de Filología Hispánica, 15, 1961, 131-154.

PAREDES, Juan; Enrique Nogueras i Lourdes Sánchez eds., Estudios sobre el 'Tirant lo Blanc', Granada, Universidad de Granada ('Monográfica. Crítica literària'), 1995.

PERUJO MELGAR, Joan M., La coherència estructural del 'Tirant lo Blanc', Alacant, Institut de Cultura Juan Gil-Albert (Diputació d'Alacant)-Generalitat Valenciana. Conselleria d'Educació i Ciència ('Textos Universitaris'), 1995, 287 pp.

PIERCE, Frank, «The Role of Sex in the Tirant lo Blanc», Estudis Romànics, 10, 1962, 291-300.

PONS BORDERIA, Salvador i Ofèlia Sanmartín Bono, Algunes consideracions per a l'anàlisi estilística del 'Tirant lo Blanc', Valence, Ajuntament de València, 1991, 114 pp.

RENEDO, Xavier, «Quin mal és lo besar? (Literatura i moral al voltant de la quarta línia de l'amor)», Caplletra, 13, Valence, 1992, 99-115.

RIQUER, Martí de, 'Tirant lo Blanch', novela de historia y de ficción, Barcelone, Sirmio ('Biblioteca general', 13), 1992, 267 pp.

RIQUER, Martí de, Aproximació al 'Tirant lo Blanc', Barcelone,   —483→   Quaderns Crema ('Assaig', 8), 1990, 319 pp.

RIQUER, Martí de i Mario Vargas Llosa, El combate imaginario: las cartas de batalla de Joanot Martorell, Barcelone, Seix Barral ('Breve Biblioteca de Respuesta'), 1972, 145 pp. Réédition à Barcelone, Sirmio ('Biblioteca General', 11), 1990.

ROUBAUD, Sylvia, «Chevalier contre chien: l'étrange duel du Tirant lo Blanc», dans Mélanges de la Casa de Velázquez, 6, 1970, 131-59.

RUBIERA MATA, Ma Jesús, 'Tirant lo Blanc' contra el Islam, Altea, Aitana ('L'Albir', 1), 1993, 91 pp.

RUIZ-DOMÉNEC, José Enrique, Set dones per a 'Tirant lo Blanc', Barcelone, Columna, 1991, 104 pp.

SANSONE, Giuseppe E., «Il Tiran francese», Saggi iberici, Bari, Adriatica Editrice, 1974, 168-91.

SANSONE, Giuseppe E., «Il Tiran del Conte di Caylus», Rivista di Letterature Moderne e Comparate, 45, 4, 1992, 359-75.

SOLÀ-SOLÉ, Josep Maria, éd., 'Tirant lo Blanc': Text and Context. Proceedings of the Second Catalan Symposium (de la Universitat Catòlica d'Amèrica a Washington, en octubre 1991), New York, Peter Lang, 1993, 218 pp.

TERRY, Arthur, «Character and Role in Tirant lo Blanc», dans Robert Brian Tate ed., Essays on Narrative Fiction in the Iberian Peninsula in Honour of Frank Pierce, Oxford, Dolphin Books, 1982, 177-95. Traduit sous le titre de «El paper del personatge al Tirant lo Blanc», L'Espill, 16, Valence, 1982, 27-44.

TORRES-ALCALÁ, Antonio, El realismo de 'Tirant lo Blanc' y su influencia en el 'Quijote', Barcelone, Puvill, 1979, 173 pp.

VAETH, Joseph E., 'Tirant lo Blanc': A Study of its Authorship, Principal Sources and Historical Setting, New York, Columbia University ('Studies in Romance Philology and Literature'), 1918. Réimpression à New York, AMS Press, 1966.

VARGAS LLOSA, Mario, Carta de batalla por 'Tirant lo Blanc', Barcelone, Seix Barral, 1991.

  —484→  

VILLALMANZO, Jesús, Joanot Martorell: Biografía ilustrada y diplomatario, Valence, Ajuntament de Valence, 1995, 581 pp.

WITTLIN, Curt J., «Especulacions psicoanalítiques sobre la sexualitat en el Tirant lo Blanc», Llengua & Literatura, I, Barcelone, 1986, 31-48.

YATES, Alan, «Tirant lo Blanc: the Ambiguous Hero», dans John England ed., Hispanic Studies in Honour of Frank Pierce, Sheffield, University of Sheffield, 1980, 181-98. Traduit sous le titre de «Tirant lo Blanc, l'heroi ambigu», L'Espill, 6-7, Valence, 1980, pp. 23-39.

Indice