Saltar al contenido principal

A l’entorn de la ironia de situació i la comèdia burgesa: el cas de «La llotja», de Josep M. Millàs / Ramon X. Rosselló

Registre bibliogràfic

A l’entorn de la ironia de situació i la comèdia burgesa: el cas de «La llotja», de Josep M. Millàs / Ramon X. Rosselló | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Edició digital a partir de l'edició de Caplletra. Revista Internacional de Filologia, núm. 60 (primavera de 2016), pp. 183-203

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com