Saltar al contenido principal

Alma gallega / edición Luis Alonso Girgado e María Vilariño Suárez

Rexistro bibliográfico

Alma gallega / edición Luis Alonso Girgado e María Vilariño Suárez | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imaxe

Edición digital a partir de le ed. de Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Política Lingüística, Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 2006. Originales procedentes de la Biblioteca Nacional de Montevideo y Biblioteca da Fundación Penzol e da Real Academia Galega.

Citar obra

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com