Consol de los malalts : en boca de un zelós y fervorós ministre del santuari : método práctic par ajudar a benmorir a los qui se troban en la última agonía / per ...Antoni Canals...

Registre bibliogràfic

Consol de los malalts : en boca de un zelós y fervorós ministre del santuari : método práctic par ajudar a benmorir a los qui se troban en la última agonía / per ...Antoni Canals... | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Reproducció digital de l'edició de Palma, Imprenta de D. Felip Guasp, 1863. -- ed. Novament aumentad y correcgid. -- 87 p. 16 cm .. -- Índex a l'últ. p.. -- Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. 15-I-14

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com