Exercici del cristiá per encomenarse à Déu, y tenir un rato de oració tots los dias de la semmana, ... ; van anyadits Los Psalms Penitencials, lo Calendari dels mesos del any, la estació del Via-Crucis, la oració de Benet XIII, los actes de Fé, Esperansa y Caritat, las vespres completas y goigs de Nostra Senyora del Roser, etc. / compost per lo reverent Joseph Ullastre

Registre bibliogràfic

Exercici del cristiá per encomenarse à Déu, y tenir un rato de oració tots los dias de la semmana, ... ; van anyadits Los Psalms Penitencials, lo Calendari dels mesos del any, la estació del Via-Crucis, la oració de Benet XIII, los actes de Fé, Esperansa y Caritat, las vespres completas y goigs de Nostra Senyora del Roser, etc. / compost per lo reverent Joseph Ullastre | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Edició digital basada en l'edició de Puigcerdá, Impr. y Llib.de Joan Diumenge, 1858.

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com