Saltar al contenido principal

Expressions multiplicatives en textos catalans medievals / Rosanna Cantavella

Registre bibliogràfic

Expressions multiplicatives en textos catalans medievals  / Rosanna Cantavella | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Edició digital basada en l'edició de Studia mediaevalia Curt Wittlin dicata = Mediaeval studies in honour Curt Wittlin = Estudis medievals en homenatge a Curt Wittli, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2015 -- ("Symposia Philologica" ; 25), pp. 87-102

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com