Saltar al contenido principal

Història i trama: els casos clínics com a relats acadèmics / Adéla Kot’átková

Registre bibliogràfic

Història i trama: els casos clínics com a relats acadèmics / Adéla Kot’átková  | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Edició digital a partir de l'edició de Caplletra. Revista Internacional de Filologia, núm. 70 (primavera de 2021), pp. 81-101

Citació