La Glorieta d'Elx : formació i transformació d'un espai urbà central / per Gaspar Jaén i Urban

Registre bibliogràfic

La Glorieta d'Elx : formació i transformació d'un espai urbà central / per Gaspar Jaén i Urban | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Edició digital a partir de Elx, Ajuntament d'Elx, 1991

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com