Saltar al contenido principal

La influència de l’humanisme catòlic anglès a Catalunya durant el període d’entreguerres: la contribució d’Hilaire Belloc / Francesc Montero Aulet

Registre bibliogràfic

La influència de l’humanisme catòlic anglès a Catalunya durant el període d’entreguerres: la contribució d’Hilaire Belloc / Francesc Montero Aulet  | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Edició digital a partir de l'edició de Caplletra. Revista Internacional de Filologia, núm. 70 (primavera de 2021), pp. 169-194

Citació