La literatura infantil i juvenil a les Illes / Josep Maria Aloy

Registre bibliogràfic

La literatura infantil i juvenil a les Illes / Josep Maria Aloy | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Otra ed.: Ooohéee: estudis sobre la creació i edició infantil i juvenil a les Illes Balears, núm. 1, pp. 44-55, Palma de Mallorca: Institut d'Estudis Baleàrics

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com