La Vida de Sancta Catherina de Sena de Miquel Peres / Carmen Arronis i Llopis

Registre bibliogràfic

La Vida de Sancta Catherina de Sena de Miquel Peres / Carmen Arronis i Llopis | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Edició digital basada en la de Alacant : Universitat d'Alacant, Departament de Filologia catalana, 2007, (Biblioteca de filologia catalana ; 16)

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com