Les obres del valeros y extrenu caualler uigil y elegantissim poeta Ausiàs March nouament reuistes y estampades ab gran cura y diligentia posades totes les declarasions dels uocables scurs molt largament en la taula

Registre bibliogràfic

Les obres del valeros y extrenu caualler uigil y elegantissim poeta Ausiàs March nouament reuistes y estampades ab gran cura y diligentia posades totes les declarasions dels uocables scurs molt largament en la taula | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Reproducció digital del manuscrit copiat 1546 - 1547. Localització: Real Biblioteca El Escorial, Sig. L.III.26. Edició de la Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives per cortesia de la Real Biblioteca de El Escorial

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com